Yritysvastuumme

Vastuullinen Eurokangas

Toimintamme tavoitteena on palvella asiakkaitamme laajalla ja monipuolisella mallistolla sekä kilpailukykyisellä hinnoittelulla. Haluamme panostaa hyvään asiakaspalveluun. Meille on tärkeää, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin huomioiden erilaiset eettiset sekä ekologiset näkökulmat.

Kankaistamme suurin osa valmistetaan EU:n alueella, ja loput esimerkiksi Turkissa ja Kaukoidässä. Kerromme kankaidemme alkuperän kangaspakan tuotetietojen yhteydessä aina, kun se on mahdollista. Alkuperämaan määritteleminen on kuitenkin joissain tapauksissa haastavaa johtuen kankaiden kansainvälisestä valmistusprosessista: lanka kudotaan kankaaksi yhdessä maassa, värjätään toisessa maassa ja viimeistellään kolmannessa maassa. Kankaan alkuperämaa määräytyy sen mukaan, missä tehdään viimeisin kankaan käyttötarkoituksen kannalta olennainen tuotannollinen tai taloudellinen toimenpide. Ostamme myös erilaisia mallikankaita suoraan valmisvaatetehtailta ja muotitaloilta, jolloin kankaan alkuperämaatietoa ei aina ole saatavilla. Useat toimittajamme ovat kuitenkin pitkäaikaisia kumppaneitamme, joiden toiminnan tunnemme hyvin.

Ostotoiminnassa edellytämme toimittajiemme kunnioittavan ihmisoikeuksia noudattamalla YK:n yleisiä eettisiä, sosiaalisia, ja ympäristöstandardeja sekä ILO:n yleissopimusta. Valitsemamme toimittajat sitoutuvat myös EU:n kulloinkin voimassa olevaan REACH-kemikaaliasetukseen. REACH on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Toimittajan valintaan vaikuttavat yllä mainittujen lisäksi monet muut seikat kuten tuotantomäärät, toimitusajat ja valmistuskustannukset.

Työllistämme omia ompelijoita sekä alihankkija-ompelijoita ympäri Suomea. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt meille käyttöoikeuden Avainlippu-merkkiin, jonka voimme liittää kaikkien suomalaisten ompelutöidemme yhteyteen. Meille on myönnetty myös Design From Finland -merkki osoituksena yhteistyöstämme suomalaisten suunnittelijoiden kanssa. Haluamme olla omalta osaltamme edistämässä suomalaisen muotoilun ja designin kaupallista menestymistä.

Olemme olleet mukana AARRE-tutkimusprojektissa joka on VTT vetoinen hanke, jossa ovat mukana tutkimuskumppaneina SYKE ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus sekä useita erilaisia yrityskumppaneina. AARRE-hanke kehittää näkymättömän arvon näkyväksi yhdessä yritysten ja niiden asiakkaiden kanssa tunnistaen mahdollisuudet ja tarjoten ratkaisun: kuinka kiertotalous muuttaa koko liiketoimintaympäristön ja miten nykyiset arvoketjut muutetaan kiertotaloudeksi. AARRE-hankkeen toimintamallina olivat nopeat kokeilut, jotka tehdään yhdessä yritysten ja näiden asiakkaiden kanssa. Kuluttajia osallistutetaan mukaan suunnitteluun ja kaikkien mallien ympäristövaikutukset arvioidaan. Hankkeessa tehtiin tiivistä kansainvälistä yhteistyötä Cambridgen yliopiston (EPSRC Centre for Industrial Sustainability) sekä Lundin yliopiston (IIIEE) kanssa. Projektia rahoittavat Tekes, VTT, Helsingin yliopisto, SYKE ja mukana olevat yritykset. Hanke kesti  30.9.2017 saakka.. Tutkimustuloksista voi lukea lisää VTT:n Aarre-tutkimusprojektin sivuilta.

2017 Eurokangas liittyi Kaupan liittoa Kestävän kehityksen yhteiskuntasopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää muovikassien kulutusta Suomessa. Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja –pussien käyttöä. Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jonka tarkoituksena on vähentää muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kpl henkeä kohden vuodessa.