Yritysvastuumme

Vastuullinen Eurokangas

Toimintamme tavoitteena on palvella asiakkaitamme laajalla ja monipuolisella mallistolla sekä kilpailukykyisellä hinnoittelulla. Haluamme panostaa hyvään asiakaspalveluun. Meille on tärkeää, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin huomioiden erilaiset eettiset sekä ekologiset näkökulmat.

Kankaistamme suurin osa valmistetaan EU:n alueella, ja loput esimerkiksi Turkissa ja Kaukoidässä. Kerromme kankaidemme alkuperän kangaspakan tuotetietojen yhteydessä aina, kun se on mahdollista. Alkuperämaan määritteleminen on haastavaa johtuen kankaiden kansainvälisestä valmistusprosessista: lanka saatetaan kutoa kankaaksi yhdessä maassa, värjätä toisessa maassa ja viimeistellä kolmannessa maassa. Kankaan alkuperämaa määräytyy sen mukaan, missä tehdään viimeisin kankaan käyttötarkoituksen kannalta olennainen tuotannollinen tai taloudellinen toimenpide. Ostamme myös erilaisia mallikankaita suoraan valmisvaatetehtailta ja muotitaloilta, jolloin kankaan alkuperämaatietoa ei aina ole saatavilla. Toisaalta useat toimittajamme ovat pitkäaikaisia kumppaneitamme, joiden toiminnan tunnemme jo hyvin.

Ostotoiminnassa edellytämme toimittajiemme kunnioittavan ihmisoikeuksia noudattamalla YK:n yleisiä eettisiä, sosiaalisia, ja ympäristöstandardeja sekä ILO:n yleissopimusta. Valitsemamme toimittajat sitoutuvat myös EU:n kulloinkin voimassa olevaan REACH-kemikaaliasetukseen. REACH on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Toimittajan valintaan vaikuttavat yllä mainittujen lisäksi monet muut seikat kuten tuotantomäärät, toimitusajat ja valmistuskustannukset.

Työllistämme omia ompelijoita sekä alihankkija-ompelijoita ympäri Suomea. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt meille käyttöoikeuden Avainlippu-merkkiin, jonka voimme liittää kaikkien suomalaisten ompelutöidemme yhteyteen. Meille on myönnetty myös Design From Finland -merkki osoituksena yhteistyöstämme suomalaisten suunnittelijoiden kanssa. Haluamme olla omalta osaltamme vauhdittamassa suomalaisen muotoilun ja designin kaupallista menestymistä.

Toiminnassamme kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin. Käytämme esimerkiksi kangasrullien sisäputket uudelleen pahvin elinkaaren loppuun asti. Odotamme kaikkien toimittajiemme noudattavan YK:n yleisiä eettisiä, sosiaalisia, ja ympäristöstandardeja, ILO:n yleissopimusta sekä sitoutuvan EU:n REACH-kemikaaliasetukseen. Useat toimittajamme ovat pitkäaikaisia kumppaneitamme, joiden toiminnan tunnemme hyvin.

Olemme myös mukana AARRE-tutkimusprojektissa joka on VTT vetoinen hanke, jossa ovat mukana tutkimuskumppaneina SYKE ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus sekä muita suomalaisia yrityksiä. AARRE-hankkeen toimintamallina ovat nopeat kokeilut, jotka tehdään yhdessä yritysten ja näiden asiakkaiden kanssa. Kuluttajia osallistutetaan mukaan suunnitteluun ja kaikkien mallien ympäristövaikutukset arvioidaan. Hankkeessa tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä Cambridgen yliopiston (EPSRC Centre for Industrial Sustainability) sekä Lundin yliopiston (IIIEE) kanssa. Projektia rahoittavat Tekes, VTT, Helsingin yliopisto, SYKE ja mukana olevat yritykset. Hanke on alkanut 1.8.2015 ja kestää 30.9.2017 saakka.